GÅRDARNA I SILA BY, SKEDEVI SOCKEN I ÖSTERGÖTLAND
En historisk berättelse med text och bilder sammanställt av Rolf Ericson

INNEHÅLL/INDEX


Gammal karta över Sila by från år 1777

Förteckning över torp och gårdar i Sila från år 1930

Ägare och åboar i Sila by sidan 1

Ägare och åboar i Sila by sidan 2

Tvist om skogsmark i Sila by, sidan 3

Förtroendemän i Skedevi år 1933, sidan 4

Blåbandsföreningens jubileum i Kalbo, sidan 5

Till minne av Konfirmationen i Rejmyre Kyrka 4 juni 1927

Bonde gör försök med Jerseykor

Kerstin minns sin barndom

Gamla foton från Sila skola m.fl.

Knutstorp
Rolf Ericson:KONTAKT