TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE

NÄSTA SIDA
Ägare och åboar i Sila by, Skedevi socken, Östergötland.

av Rolf Ericson


TVIST OM SKOGSMARK I SILA BY
Av Rolf Ericson

I gamla tider hade gårdarna ofta skogsmarken gemensamt. Det gick åt mycket skog till kolning och försäljning. Tvister förekom ofta mellan skogsägarna och det var svårt att skipa rättvisa. Det var därför nödvändigt att stifta nya lagar om ägarfördelning och hur avverkning skulle ske. I Sila by, beläget i Skedevi socken, Östergötland ägdes vid mitten av 1800-talet de stora gårdarna av Hovmarskalk Ridderstolpe vid Stavsjö bruk, Kila socken och Brukspatron Dan Indebetou vid Forsa bruk i Östra Vingåker.

Den inflytelserike Friherren Gustaf Ridderstolpe, som ägde Sila Östergård nr 1,hade till Konungens Befallningshavande anmält, att innehavaren till 1/ 7mantal Nybygget "tillgripit sig skog på den gemensamma andelen, tvärt emot vad lagen föreskrev." För att få sin egen skog fredad för fortsatt obehörigt intrång, föreslog Ridderstolpe att Lantmätare omedelbart måste få tillstånd att avdela den skogsmark som i fortsättningen skulle tillhöra Nybygget. Eftersom Nybygget var ett hemman som tidigare tillhört Sila Östergård nr 1, och den gemensamma skogsmarken ej tidigare varit delad, så var nog detta en ganska svår uppgift. Dessutom visade det sig att det inte fanns några kartor varken över Sila eller andra intill liggande gårdar som hörde till Stavsjö.
Ägarna vid Nybygget gjorde ingen anmärkning mot förslaget om mätning av skogsmarken. Man kanske inte hade så stor möjlighet att hävda sin rätt gentemot de höga herrarna, därför hoppades man ändå att delningen skulle ske på ett rättvist sätt.
Godemän valdes som inte stod i något jävförhållande till någon av parterna. För säkerhets skull bestämdes att ta dessa från avlägsna socknar t.ex. Risinge eller Vånga. Dessa skulle nu se till att ingen av ägarna kunde dra nytta, eller ta skada av den mätning som skulle ske.
Brukspatron Indebetou kunde uppvisa en karta över Frälsegården i Sila. Denna karta visade var gränserna gick emellan Frälsegårdens och Skattegårdens skog. Aron Andersson ifrån Starrnäs kunde dokumentera var gränserna gick emellan Sila och Starrnäs och ifrån Sillsjö, som ägdes av Kapten von Post, hade Inspektören Hedmark ifrån Rejmyra kommit för att med en karta uppvisa var gränserna gick emellan Sila och Sillsjö. Nu visade denna karta att 2 tunnland mark borde skiljas från Sila. Detta kunde givetvis inte Silaägarna gå med på, eftersom man inte kunde lita på sanningshalten i kartans gränsdragning.,
Den 26 augusti 1841 verkställdes emellertid delningen av skogsmarken mellan ägarna för Sila Östergård nr 1 och 1/7 dels mantal Stora Nybygget och undertecknades av Inspektoren vid Stavsjö bruk C.F. Bergström och Hemmansägaren vid Stora Nybygget Erik Eriksson

Den inflytelserike Friherren Gustaf Ridderstolpe, som ägde Sila Östergård nr 1,hade till Konungens Befallningshavande anmält, att innehavaren till 1/ 7mantal Nybygget "tillgripit sig skog på den gemensamma andelen, tvärt emot vad lagen föreskrev." För att få sin egen skog fredad för fortsatt obehörigt intrång, föreslog Ridderstolpe att Lantmätare omedelbart måste få tillstånd att avdela den skogsmark som i fortsättningen skulle tillhöra Nybygget. Eftersom Nybygget var ett hemman som tidigare tillhört Sila Östergård nr 1, och den gemensamma skogsmarken ej tidigare varit delad, så var nog detta en ganska svår uppgift. Dessutom visade det sig att det inte fanns några kartor varken över Sila eller andra intill liggande gårdar som hörde till Stavsjö.
Ägarna vid Nybygget gjorde ingen anmärkning mot förslaget om mätning av skogsmarken. Man kanske inte hade så stor möjlighet att hävda sin rätt gentemot de höga herrarna, därför hoppades man ändå att delningen skulle ske på ett rättvist sätt.
Godemän valdes som inte stod i något jävförhållande till någon av parterna. För säkerhets skull bestämdes att ta dessa från avlägsna socknar t.ex. Risinge eller Vånga. Dessa skulle nu se till att ingen av ägarna kunde dra nytta, eller ta skada av den mätning som skulle ske.
Brukspatron Indebetou kunde uppvisa en karta över Frälsegården i Sila. Denna karta visade var gränserna gick emellan Frälsegårdens och Skattegårdens skog. Aron Andersson ifrån Starrnäs kunde dokumentera var gränserna gick emellan Sila och Starrnäs och ifrån Sillsjö, som ägdes av Kapten von Post, hade Inspektören Hedmark ifrån Rejmyra kommit för att med en karta uppvisa var gränserna gick emellan Sila och Sillsjö. Nu visade denna karta att 2 tunnland mark borde skiljas från Sila. Detta kunde givetvis inte Silaägarna gå med på, eftersom man inte kunde lita på sanningshalten i kartans gränsdragning.,
Den 26 augusti 1841 verkställdes emellertid delningen av skogsmarken mellan ägarna för Sila Östergård nr 1 och 1/7 dels mantal Stora Nybygget och undertecknades av Inspektoren vid Stavsjö bruk C.F. Bergström och Hemmansägaren vid Stora Nybygget Erik Eriksson

Källa: Gammalt handskrivet dokument från släktarkivet i Stora Nybygget


Stora Nybygget ägdes denna tid av Anders Jönsson
och senare av dennes måg
Erik Eriksson.TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE

NÄSTA SIDA

Webbmaster: Rolf Ericson