TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE

NÄSTA SIDAÄgare och åboar i Sila by, Skedevi socken, Östergötland.
av Rolf Ericson
Förtroendemän från Skedevi och andra Skedevibor

Foto från ett sammanträde 1933
Övre raden fr.v. Axel Karlsson Nybygget,Karl Olsson Torp, Örn med okänt förnamn från Åndenäs, Arvid Jonsson föreståndare för ålderdomshemmet, Emil Olsson Ekesjö, Nedre raden Oskar Eriksson Rejmyre,Daniel Eriksson Tölingsnäs, Axel Jakobsson Kyrkoherde, Efraem Andersson Björnhult (Rut Bäckmans far), Yttterligare Örn med okänt förnamn från Åndenäs.Karl Axel och Judit på besök i Karlsborg,
Silängen omkring 1913.

1909 Axel Karlsson och Judit Linna Gustafsdotter


Toltorps skyttegille r 1915: Stående fr.v.: Valfrid Henriksson, Karl-Axel Karlsson, Ivar Andersson, Skolan, Karl Karlsson. I mitten Karl Forsander och liggande/sittande: Gustav Rydberg och Leonard Larsson
Familjen Per Axel Forsander i Tyrsabo

Gustaf Gustafsson, Nordskogen och hans hustru Emma.sonen Gustaf Uno Gustafsson född 1882.09-16 som senare övertog Nordskogen, gift med Maria Karlsson född 1874, samt en broder till Uno.


Fotografiet från år 1914 taget i Karlsborg, Silaängen
I mitten sittande Gustaf Adolfsson med sin hustru Carolina Josefina född Asker, Från vänster Flickan Ingrid stående vid sidan av sin mor Judit Gustafsdotter som här ses i väntans tider. Hon nedkom senare i september med dottern Kerstin. Bredvid Judit maken Hemmansägaren vid Stora Nybygget Axel Karlsson, till höger om makarna Adolfsson, sonen Karl Gustafsson och döttrarna Beda och BerthaHemmansägaren vid Stora Nybygget Karl Gustaf Pettersson med sin hustru Kristina Eriksdotter och sönerna från vänster Erik, Axel och August Karlsson Erik tog sig namnet Norrhy


TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE

NÄSTA SIDA

Webbmaster: Rolf Ericson