NÄSTA SIDA

TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE
Ägare och åboar i Sila by, Skedevi socken, Östergötland.
av Rolf Ericson

Foton med personer och platser i Skedevi socken, Östergötland.
Blåbandsföreningens jubileum i Kalbo missionshus.
Blåbandsföreningen bildades troligtvis 1887

Förteckning på namn upptecknad av Kerstin Andersson Axsjövik. Rättelser och tilläg mottages tacksamt.Överst: 22 Abel Andersson senare i Nora.
Nederst: 1-2 Okänd kvinna med barn, onumrerad pojke med mössa, 3 Ann Sofi Hannas mor (Även mor till Abel och Efraim i Ölmetorp,
4 SvartlingÖversta raden: 37-38 Två okända pojkar, 39 Handlargubben, Mellersta raden: 23 - 24 Två okända män, 25 Anna Sikt (moster och styvmor till Kerstins syssling), 26 okänd kvinna
Nedre raden: 5 Sigrid i Granstugan (Syster till Sven, Johan, Eva och Greta), 6 Anna Gustavsson, kusin till Anna Pihl, 7 Okänd kvinna.
Överst: 39: Handlargubben, 40 Okänd man, 41 Okänd kvinna
Mellersta raden: 26 Okänd kvinna, 27, Beda Gustafsdotter (Moster Beda), 28 Okänd man,
Nedre raden: 8 Okänd kvinna, 9 Smeden Axels mamma, 10. Gustav Persson, Tallbacken
Överst till höger: 43 Skomakare Eriksson (inte att förväxla med 46 med samma namn o titel)
Mellanraden: 28 Okänd man (skymd) 42 Snickar Erik, 29-30 Okända män,
Nedre raden: 10 Gustav Persson Tallbacken, 11 Okänd man, 12 Gustavsson, 13 Viktor Gustavsson, Ängstugan (Magerås)
44 Smeden Axel, 45 Erik Andersson, 46 Skomakare Eriksson
Mellanraden: 31-33 3 okända kvinnor, den tredje skymd.
Nedre raden: 13 Viktor Gustavsson Ängstugan (Magerås), 14 Anna Gustavsson Kalboholm,
15 Okänd kvinna, 16 Hanna Andersson, gift med Erik Andersson,

Överst 46 Skomakare Eriksson,
mellanraden: 32 - 33 2 okända kvinnor, 34 Simon Schmidth, Bror Schmidth,
nedre raden: kvinnan delvis skymd är 16 Hanna Andersson, gift med Erik Andersson,
mor till Olle Eriksson i Kalbo, 17 Frida Martin snickares mor, 18 Hulda Gustavsson, 19 Anna, gift med Abel i Nora.

34 Simon Schmidt, 35 Bror Schmidth, 36 Elias Schmidth
18 Hulda Gustavsson (kusin till Kerstins mamma Judit Gustafsdotter), 19 Anna gift med Abel i Nora,
20 okänd kvinna längst till höger

NÄSTA SIDA

TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE
Webbmaster: Rolf Ericson