TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE

NÄSTA SIDA

Ägare och åboar i Sila by, Skedevi socken, Östergötland.

av Rolf Ericson
Under 1800-talets början uppdelades de tre gårdarna i Sila by i

Nr 1 Sila östergård, ett helt mantal kronoskattehemman,
Detta hemmans mantal var uppdelat på 2 gårdar med enskilda ägare:
Sila östergård 6/7 mantal och Sila östergård 1/7 mantal kallat Nybygget

Nr 2 Sila Västergård, ett helt mantal kronoskattehemman,
Detta hemman var uppdelat på 2 gårdar med enskilda ägare:
Sila Västergård 5/6 mantal och Sila Västergård 1/6 mantal kallat Svartviken
6/7 mantal Sila östergård och 5/6 mantal Sila Västergård hade tillsammans beteckningen
1,29/42 mantal Sila öster och Västergård

Nr 3 Sila Norr eller Mellangård, ett helt mantal frälsehemman.
Efter ägostyckningen år 1915 delades hemmanet och en fjärdedel såldes.
Det som blev kvar kallades 3/4 mantal.(Se tidigare avsnitt)Gustaf Ridderstolpe
Nr 1 och 2: Sila öster och Västergård 1 29/42 mtl
1841 Hovmarskalken Friherre Gustaf Ridderstolpe,
(död 1845)(gift med Jeanette Muller, död1851)
ägare till Stavsjö och Wirå bruk


1858 (Risinge tingslags häradsrtt AIIa13, Särskilt lagfartsprotokoll):
"Inköpta hemmanet Sihla i Skedevi socken, som Herr Landssecreteraren och Riddaren
af Kongl. Nordstjärneorden Fr. Holmqvist samt Herr vice Häradshöfdingen Fr. Holm
Stafsjö Aktiebolags wägnar fr 32000 Rd Rmt försålt till Herr Häradshöfdingen och
Riddaren af Kongl. Nordstjärneorden C.E. Eckerström enligt salubref den 27 December 1858
nu undertecknat den 3dje. år och dag som ofvan. På Häradsrättens wägnar Carl Richter"
1858-1863 Häradshöfdingen Claes Emil Eckerström Arvskifte efter honom 1863-11-03
1863-1903 Godsägare Carl Hjalmar Eckerström (1838-1918) och hans hustru Mimmi till och med 1903
1903-1905 Gustaf Vicander och Gustaf Andersson från Ekesjö

1908-01-20 verkställdes en ägostyckning fr Sila no 1,6/7 mtl. Östergården och
no 2,5/6 mtl. Västergården.av dåvarande ägarna: Gustaf Andersson i Ekesjö och
änkan efter Gustaf Vicander, Elin Mathilda Wicander, varefter en försäljning ägde rum.

Antalet lotter i vilka hemmanen skulle delas:

Sila no 1.6/7 mtl. Kronoskatte Östergården:
Klastorp 1/30 mantal. Sila Östergrd 1,upphöjd 4:a
De nya ägarna var AB Carl och Daniel Indebetou,Köpebrev 1908-02-05
Värde 1326 kronor

Silängen 1/6 mantal . Sila Östergård 1, upphöjd 5:a
Den nya ägaren: Gustaf Adolfsson. Köpebrev 1908-02-05
Se flera länkar till Gustaf Adolfssons släkt
GUSTAF OCH GABRIEL LARSSON VAR BRÖDER

Värde 8000 kronor
1929-02-19 sålde Gustaf Adolfsson Silängen till Arvid Karlsson och hans hustru Vendla.
Köpekontrakt 1929-02-19

Mariedal 1/14 mantal Sila Östergård 1, upphöjd 6:a
Den nya ägaren var Per Gustaf Jonsson. Köpebrev 1908-02-05.
Värde 3500 kronor.
Carl August Carlsson. Köpebrev 1918-03-14

Hemsjötorp 3/35 mantal Sila Östergård 1, upphöjd 7:a
Den nya ägaren var Arvid Andersson. Köpebrev 1908-02-05.
Värde 3800 kronor
Sofia Matilda Löfgren, senare gift Reinholdsson. Köpebrev 1909-03-13
Emil Olsson. Lagfart 1936-06-03


Hemsjögården (Hufvudgården) 1/2 mantal Sila Östergård 1, upphöjd 8:a
Den nya ägaren var Carl August Carlsson. Köpebrev 1905-02-05.
Värde 21624 kronor

Ur KATRINEHOLMS TIDNING den 12 augusti 1904:
"Sila Hufvudgård i Skedevi socken. är af Wicander och Andersson såld till
C.A. Carlsson, Björnhult, Sätra samma socken. fr 40.000 kr. att tillträdas nästa vår."

Sila no2. 5/6 mtl Kronoskatte Wästergården:

Silagården 171/420 mantal Sila Västergård 2, upphöjd 4:a
Den nya ägaren var Carl August Carlsson. Köpebrev 1908-02-05. Värde 19376 kronor

Stenfallet 1/30 mantal Sila Västergård 2, upphöjd 5:a
Den nya ägaren var J.A. Sylvin. Köpebrev 1908-02-05. Värde 1580 kronor

Brändskogen 1/12 mantal Sila Västergård 2, upphöjd 6:a
Den nya ägaren var A.Berggren. Köpebrev 1908-02-05. Värde 3790 kronor

Olofstorp 1/6 mantal Sila Västergård 2, upphöjd 7:a
Den nya ägaren var P.A. Nilsson. Köpebrev 1908-02-05. Värde 8000 kronor

Klastorp 1/7 mantal Sila Västergård 2, upphöjd 8:a
De nya ägarna var AB Carl och Daniel Indebetou. Köpebrev 1908-02-05. Värde 6674
Sila Östergård 6/7mtl

1905-1939 Carl August Carlsson(f.1856) värde 19000
1908-1939 Sila Östergård, 1/2 mtl därav kallat Hemsjögården värde 41000
1939-1970 Josef Karlsson(f.1889)
1970- Hans Olof Silhammer(f.1926)

Sila Öster och Västergård har sedan år 1905 tillhört samma släkt.
Efter ovanstende Carl August Carlsson, hans son Josef Karlsson och därefter nuvarande
ägaren Josef Karlssons son, Hans Olof Silhammer

Sila Västergård 5/6 mtl
1908-1939 Sila Västergård 171/420 mantal därav kallat Silagården,
Carl August Carlsson
1908 blev Västergården Silagården 171/420 sammanslagen med Östergården
1939-1970 Josef Karlsson Därefter Hans Olof Silhammer

Carl August Carlsson


Josef Karlsson

Josef Karlssons hustru
Signe Larssons antavla


Sila Östergård 1/7 mtl Nybygget
Gustaf Adolfsson i Silängen
Till Sör och mellangårdens område senare Öster och Västergården hörde följande torp och lägenheter:
Brännskogen 1824, Bäckstugan I, 1849, Bäckstugan II, 1862, Eriksberg, 1849, Hemsjötorp, 1875,
Karlsborg 1875, Klastorp, 1875, Källfallet 1862, Mariedal 1875, Olstorp 1784, Silängen 1784,
Stenfallet 1824, Soldattorp 1841.

Före nedanstående ägare, (1740-talet) troligtvis
Ingrid Andersdotters fader
Anders Jönsson
(omkr.1800) Jon Folkesson och Ingrid Andersdotter
1812 Ingeborg Jonsdotter och Erik Eriksson-Brelander
1813 Anders Jonsson och Anna Persdotter
1841 Anna Andersdotter och Erik Eriksson
1849 Erik Eriksson och Kajsa Persdotter

Kajsa Persdotter 1863 Kajsa Persdotter och döttrarna Anna, Britta Kajsa och Kristina 1879 Kristina Eriksdotter
och Karl Gustaf Pettersson


(Karl-)Gustaf Pettersson, Stora Nybygget, gift med Kristina Eriksdotter.

Karl Gustaf och Kristina erhöll lagfart på Stora Nybygget 1879-03-11. Köpesumman var 5000 kronor.Förutom jordbruket ägnade sig Karl Gustaf några år under 1880-90 talet åt slakterirörelse. Under denna tid arrenderade han ut jordbruket. Fr.o.m. 1889-03-14 var Per Gustaf Gustafsson, född 1848-07-12 i Ö.Vingåker, arrendator vid Stora Nybygget. Han var gift år 1873 med Brita Persdotter född 1848-09-13 i Skedevi

Brita Kajsa Eriksdotters släkt

Karl Gustaf Petterssons föräldrar:
Peter Andersson
Anna Gustafva Gustafsdotter

(Karl-)Axel Karlsson


Karl Axel och Judith Linnea Karlsson erhöll lagfart på St.Nybygget 1909-09-23. Köpesumman var 6000 kronor. K-A. genomgick i sin ungdom Åsa folkhögskola vid Kantorp. Han deltog i studieresor anordnade för lantbrukare, även utländska, i syfte att inhämta kunskap om skötsel av åkerbruk.Han erhöll Hushållningssällskapets diplom för vårdat jordbruk. Ägnade sig även åt det kommunala arbetet i socknen, såsom ledamot av kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen och skolrådet m.fl. kommitteer

Erik Norrhy


August Karlsson
År 1947 blev Karl Axel och Judiths son Bror Karlsson ägare till fädernehemmet Stora Nybygget Dessutom blev han år 1953 ägare till Silängen där han år 1970 till 1971 byggde en jaktstuga på Skomakareudden. Numera ägs Stora Nybygget av sonen Gunnar Karlsson (2018)Bror Karlsson med hustrun Birgit och barnen Gunnar och IngerSyskonen Bror, Ingrid och Kerstin

Sila Västergård 1/6 mantal Svartviken

Olof Olsson, född 1756, gift 1782 med Brita Gustafsdotter, född 1762.
Sonen: Nämndeman Olof Olofsson, född 1787 i Skedevi och Ingrid Persdotter, född 1786-12-16
Gustaf Olsson, född 1832-05-16 i Skedevi, död 1890-03-15 i Skedevi och Kerstin Andersson född 1832-12-04
Dottern Emma Kristina, född 1858-06-17, och Lars Eriksson, född 1848-03-04 i Skedevi
När Emma var sex år planterades det stora trädet (eken?)bakom huset.
Emma flyttade omkr 1910 till Katrineholm där hon ägde en fastighet kallad Ståthöga.
Den var belägen på Djulögatan där Stadshuset nu ligger.
Svartviken såldes till Brenäs år 1942 för 107800 kronor
Arrendatorer från 1905-1929 August och Charlotta Persson
därefter Signe och Alfred Karlsson och efter dem
Märtha och Gunnar Karlsson

TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE

NÄSTA SIDA
Webbmaster: Rolf Ericson