TILL NÄSTA SIDA

TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE


DETALJERADE UPPGIFTER OM GÅRDARNA I SILA BY
FRÅN SOFI FOLKMINNESINSTITUT: ORTSNAMNSREGISTRET
Uppgifterna är framtagna av Gustaf E. Olsson 1927-1930

SILA 1
F.d. by om 3 mantal i Skedevi sn, Ögl.
Antages från början ha varit en by som legat tillsammans norr om Hemsjön. (Gamla Byn). Består av Östergården nr 1 om 1 m. sk.; Västergården nr 2, om 1 m.sk.; Västergården nr 2, om 1 m.sk.; Norr el. Mellangården nr. 3 om 1 m. fr.
(Se Sila2)

SILA 2
De tre hemman, som ursprungligen utgjort Sila By, äro nu uppdelade på följande:
Silagården (Hemsjögården), Klastorp, Hemsjötorp, St. Nybygget, Mariedal, Silängen, Svartviken, Brännskogen, Olofstorp, Stenfallet och Axsjövik. På dessa är mantalet 3 uppdelat. Dessutom andra ställen.

SILA 3
Å ek. kartan är det område, som fordom bildat Sila gamla bys ägor uppdelat i 5 särskilt avgränsade områden: 1. Svartviken; 2. Nybygget; 3. Sila Norr- el. Mellangård, (nu Axsjövik); 4 Utskogen till Nybygget och 5. Sila Öster- och Vestergård.

HEMSJÖGÅRDEN (SILA)
Sila Öster och Vestergård. Består av 1/2 mtl. Sila Östergård och 171/420 Sila Västergård. I dagligt tal kallas endast denna gård Sila

SILA NORRGÅRD
Benämning på norra gården i byn förr. Låg norr om vägen mot Nora, norr om Hemsjön. Flyttades till Axsjövik. Jmf. Sila Handelsbod

AXSJÖVIK
Förr ett torp söder om Axsjön. Togs ned troligen på 1890 talet, o dit flyttades gården Norra Sila. Stor gård. Utgör "Sila Norr el. Mellangård" 1 mtl. (nr 3 av Sila) med de ägor som å ek. angivas.

SILA HANDELSBOD
(Axsjövik)
Norr om Hemsjön, norr om vägen mot Nora. Här låg förr Sila Norrgård, nu flyttad till Axsjövik

SILA SKOLHUS
(Axsjövik)
Nordöst om f.d. Sila Norrgård vid vägen mot Nora

KUPAN
(Axsjövik)
Statbostad till Axsjövik. Vid f.d. Norra Sila söderut

KNUTSTORP (Gammalt uttal "Knusstorp")
(Axsjövik)
Torp vid sydvästra viken av Fisksjön

WILHELMSBERGr>
(Axsjövik)
Boställe öster om gården

HÄLLEN
(Axsjövik)
Vanlig benämning på Wilhelmsberg, emedan där är bergigt

HAGSTUGAN
(Axsjövik)
Torp öde, öster om Axsjövik

FISKSJÖTORP
Boställe öster om Fisksjön

FISKSJÖMON
(Axsjövik)
Torp Fisksjöbo, norr om Fisksjön

SÄTHÄLLEN
(Axsjövik)
Säthälla, torp norr om Sävsjön

STENSÄTER
(Axsjövik)
Torp norr om Hemsjön

GRENADJÄRTORPET
(Axsjövik)
Strax öster om Stensäter, norr om Hemsjön. Öde. Jorden brukas till Stensäter
Axövika knektorp

GRYTHULT
(Axsjövik)
Torp norr om sjön Lilla Gryten

GÖLÄNGEN
(Axsjövik)
Torp norr om sjön Lilla Grytenn norr om Grythult, efter Gölen, öster om. jölaenga.

GAVELSTEN (Gafvelsten)
(Axsjövik)
Torp s.ö. ut ända vid sjön Viskens strand. Lyder ej under gården Axsjövik, utan under det bolag, som äger all skog dit, som är öster om sjön Lilla Gryten.

AXSJÖBRO
(Axsjövik)
Torp nordväst om gården, vid gränsen mot Brenäs. Efter bron här över bäcken från Axsjön.

NYBYGGET .
Silagård om 17/ m. sk. St. Nybygget. Avsöndrad från Sila Östergård.
Lilla Nybygget är ett torp nordväst om å Sillesjö ägor.

SILÄNGEN
Torp avsöndrat från Sila. Vid västra sidan av sjön Stora Gryten. Var först torp, sedermera avsöndrat o försett med 1/6 mantal av Östergården. Anses som gård.

KARLSBORG
Torp i Sila. Nordöst om Silängen. Var förr torp särskilt, men hör nu under Silängen o är undantagsstuga därtill. Namnet ej i kb. Å Östergårdens mark.

ERIKSBERG
Boställe i Sila vid södra ändan av Hemsjön.

MARIEDAL
Torp avs Sila med mantal. Sydöst ut iskogen vid gränsen mot Bräntorp. Förr torp nu avs. o försett med 1/14 mantal av Östergården. Även = Trollsängen.

STENFALLET
Torp avs Sila med manta. Söder ut vid landsvägen, avs och försett med 1/30 mtl av Västergården.

BÄCKSTUGAN
Boställe till Sila, sydväst ut vid gränsen till Sillesjö.

BRÄNNSKOGEN
Torp avs Sila, söderut vid sidan av landsvägen, vid gränsen till Bräntorp. Försett med 1/12 mantal av Västergården.

KÄLLFALLET
Torp Sila, söder om Silagården, söder om vägen mot Sillesjö, på Sila Östergårds mark.

KLAESTORP
Torp avs Sila. Består av 1/30 mantal av Östergården och 1/7 mantal av Västergården. Är skogsmarken öster om Stora Gryten ägd av ett bolag. Själva stället långt österut är nu skogsarbetarbostad.

HEMSJÖLUND
Boställe till Sila. Låg strax sydöst om Eriksberg vid Hemsjöns södra ände. Borta sen 15 år.

HEMSJÖTORP
Torp avs Sila med mantal. Vid Hemsjöns nordvästra ände. Förr torp, numera avs. o försett med 3/35 mantal av Östergården. Betraktas som gård.

GRENADJÄRTORPET
Öde Sila. Före detta knekttorp sydväst ut från Silagården vid gränsen till Ölmetorp. Numera öde. Kallades Sila knektorp, eller mest efter innehavaren, knekten som på sista tiden hette Ros: Rosens.

TILL NÄSTA SIDA

TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN OM GÅRDARNA I SILA BY

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR WWW.ROLFERIC.SE
Webbmaster: Rolf Ericson