MY OWN MUSIC/ MIN EGEN MUSIK
Composer/Kompositör Writer/Textförfattare: Rolf Ericson

9. Gud vår beskyddare; Psaltaren 91:1-2
Ljudfil i mp3


10. Om bön; från Lukas 11:2-4
Ljudfil i mp3


11. Förtröstan och framtidstro; tvåstämmigt
Ljudfil i mp3


12. En annan värld är möjlig
Ljudfil i mp3


13. Du är fri att svara
Ljudfil i mp3


14. Ruts beslut
Ljudfil i mp3


15. Genom kärleksfulla relationer
Ljudfil i mp3
RETURN TO PAGE 01/ RETUR TILL SIDAN 01

TO BE CONTINUED.... /FORTSÄTTNING FÖLJER


9. Gud vår beskyddare; Psaltaren 91:1-2.
Sidan 1/2 noter i pdf

9. Gud vår beskyddare; Psaltaren 91:1-2.
Sidan 2/2 noter i pdf


10. Om bön; från Lukas 11:2-4
Noter för melodi och ackordsanalys i pdf

10. Om bön; från Lukas 11:2-4
Noter för körarr sidan 1/4 i pdf

10. Om bön; från Lukas 11:2-4
Noter för körarr sidan 2/4 i pdf

10. Om bön; från Lukas 11:2-4
Noter för körarr sidan 3/4 i pdf

10. Om bön; från Lukas 11:2-4
Noter för körarr sidan 4/4 i pdf


11. Förtröstan och framtidstro
Sidan 1/2

11. Förtröstan och framtidstro
Sidan 2/2


12. En annan värld är möjlig
Sidan 1 och 2 av 4 i pdf

12. En annan värld är möjlig
Sidan 3 och 4 av 4 i pdf


13. Du är fri att svara om du vill
Sidan 1 och 2 av 2 i pdf


14. Ruts beslut

15. Genom kärleksfulla relationer
i Ass dur


15. Genom kärleksfulla relationer
i G dur