HÄFLA BRUKS SMEDER ÅR 1746

Specifikation uppå Bruksfolket wid
Häfla hammare åhr 1746

Secreteraren Johan Siöstedt 1
Såsom mästare för den ena härden Petter Mårtensson
D:o för den andra härden Eric Thure 1
Mästersvenner Eric Gadde och Johan Mårtensson 2
Kohlgåssar Eric Gadde och Anders Dahlqvist 2
Kohlare Pärder i Börstnäset 1
Slaggkiöraren Sven i Slekenäset 1

Summa 9 Personer

Häfla d 16 maji 1746
J.V. Siöstedt

I en liknande förteckning för år 1755, omnämnes Petter Rubbert, Eric Thure, Eric Gadde och John Rubbert
NÄSTA SIDA

Webbmaster: Rolf Ericson