Detta är en av bibelns mest centrala sanningar. Jesus Kristus kallas här för Ordet med stort O. Guds tanke blir ord och Jesus blir människa precis som vi med kött och blod. Jesus kom för att ge oss tillbaka den gudslikhet vi förlorat genom syndafallet.
Webbmaster: Rolf Ericson