BERÄTTELSEN OM EN ÖSTGÖTASLÄKT
Dokumentation i html-format av Rolf Ericson
sidan 3

KLICKA TILL SIDAN 1

KLICKA TILL SIDAN 2

KLICKA TILL NÄSTA SIDA
Använd muspekaren och pilen till höger
för att komma neråt på sidan!

BREV FRÅN OCH TILL FÖRFÄDERNA


STORA NORRBY I LJUNG, ÖSTERGÖTLAND.

Att läsa dessa brev ger en god kännedom om de förhållanden som även historieskrivare bekräftar, men här på ett personligt och för släkten intressant sätt. Rekommenderas särskilt till unga personer. HÅLL TILL GODO!!

Brev från Carl Johan och Carolina i U.S.A.Anders Nilssons äldsta barn emigrerade till U.S.A. Ovanstående brev från Carl Johan till Albert är daterat år 1898.

"Carlson Brothers, Blacksmith and repair shop Wood Work of all Kinds, Wheels Finished, Wagon Timber Buggy Poles and Hardware. Clayton N.M. April 11 1898 Albert Andersson Jag har bekommit ditt bref vari jag ser att pengarna hade länge göra öfver oceanen. Vi har det rengnigt i dag. I går var det rigtigt fint väder, långfredagen elldade jag op i den nya ångpannan, på lördagen profkörde jag den. I går var jag en mil utom staden och laga en väderturbin. I dag har jag kört ånghästen igen. Om en månad får jag 2 electricitetmaskiner, så då blir den maskinen nog (den) du talar om. Du talar om vad du betalar i gamla landen, men jag vill icke hafva det arbetet. Jag har vad jag behöfver i detta landet, det går både kvickare och bettre och säkrare till på affären. Det skall nu bli krig emellan Förenta stater och Spanien, så krigsbåtarne är ute på stora vattnet ifrån Spanien, men America har ennu icke förklarat öppet krig, men de har allting redigt för smellen, på vad plats vet jag icke, men det blir någonstädes intill den Amerikanska kusten. Vår arme är så stor, så den behöfver knappast lätta ankar förrän den spanska skall vara nästan tillintetgjord. Jag må nu sluta med min skrifning för denna gång. Tecknar venligen, C.J. Andersson, Clayton. N.A."

Ett brev från Carl Johan år 1919 4 handskrivna sidor

Här följer brev från Carolina, Ett daterat år 1916, 5 handskrivna sidor.

från Carolina från år 1920, 10 handskrivna sidor.


från år 1921, 8 handskrivna sidor.
från år 1925, 4 handskrivna sidor
från 1945 två brev. Det ena med två handskrivna sidor


det andra från 1945 med 4 handskrivna sidor
KLICKA TILL NÄSTA SIDA


Webbmaster: Rolf Ericson